Ogród Botaniczny


Historia Ogrodu Botanicznego w Łodzi Rozpoczęła się 19 września 1946 r., kiedy to z inicjatywy prof. Jana Muszyńskiego otwarto na terenie szkółek miejskich niewielki (1,3 ha) Ogród Roślin Leczniczych, z czasem powiększony do 6 ha. Nowy Ogród na tym terenie, wybudowany wg projektu inż. H. Tomaszewskiego, udostępniony został do zwiedzania 20 lipca 1973 r. i zajmuje powierzchnię 64,1 ha. Położony jest w zachodniej części miasta, w dzielnicy Polesie. Zgromadzone kolekcje roślinne liczą około 3.500 taksonów (gatunków i odmian) i zgrupowane są w obrębie następujących działów: systematyki roślin zielnych, alpinarium, biologii roślin, zieleni parkowej, roślin ozdobnych, roślin leczniczych i przemysłowych, flory polskiej, arboretum i ogrodu japońskiego. Uzupełnienie kolekcji gruntowych stanowią rośliny pochodzące ze stref cieplejszych, które mieszczą się w Palmiarni, udostępnionej zwiedzającym od 1956r.

Ogród ze względu na bardzo duży zróżnicowany siedliskowo obszar posiada także różnorodną faunę. Występuje tu bogaty świat ptaków liczący 75 gatunków oraz interesująca fauna bezkręgowców wodnych i lądowych (wśród owadów wykazano m.in. 11 gat. chronionych i 7 umieszczonych na "Czerwonej liście" zwierząt ginących i zagrożonych).

więcej informacji:
www.ogr-botaniczny.strefa.pl
 
stopka