Cmentarz Żydowski


ul. Bracka , Łódź

We wschodniej części miasta znajduje się największy w Europie cmentarz żydowski. Utworzony w 1892 r., początkowo służył jako miejsce pochówku ofiar epidemii cholery. Nekropolia ta zawiera dziś ok. 160 tys. nagrobków, są wśród nich prawdziwe dzieła sztuki i architektury. Największe wznosili wielcy przemysłowcy: Poznańscy, Sibersteinowie, Prussakowie, Stillerowie, Jarocińscy, Osserowie i in. Mniejsze pomniki znajdują się na grobach znanych lekarzy, adwokatów i kupców, a tradycyjne macewy, z symbolicznymi rzeźbami na grobach ludzi głęboko wierzących. Są tu także groby rodziców Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina oraz rozległe pole grzebalne ofiar getta.. W zachodniej części tej nekropolii znajduje się pomnik nad zbiorowymi mogiłami żołnierzy AK i Szarych Szeregów.
 
stopka