HELIOS
Cytryna
Silver Screen


HELIOS


18 grudnia 1992 roku w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstało Centrum Filmowe „Helios 2000” .

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1 stycznia 1993 roku na bazie dwóch łódzkich kin: Bałtyk i Capitol, a jej zakres objął: działalność usługową polegającą na prowadzeniu kin, redystrybucję filmów, działalność gastronomiczną w obrębie barów kinowych oraz świadczenie usług promocyjno - reklamowych.

W ciągu następnych dwóch lat C.F. "Helios 2000" pozyskało dwa kolejne kina w Łodzi i dwa poza Łodzią, w tym kupione na własność kino Atlantic w Radomiu. Wprowadzając nowe formy zarządzania i marketingu, zdominowało rynek łódzki oraz zyskało rangę przedstawiciela ogólnokrajowych dystrybutorów na terenie centralnej Polski.

31 lipca 1996 roku C.F. "HELIOS 2000" zostało mniejszościowym udziałowcem w nowej spółce "HELIOS" Sp. z o.o., która miała pod swoim zarządem pięć kin w tym będące w remoncie łódzkie kino Polonia. Umożliwiło to realizację dużego projektu związanego z dokończeniem przerwanej przez Państwową Instytucję Filmową modernizacji jednego z najbardziej renomowanych łódzkich kin, kina Polonia. Powstały trzysalowy kompleks był drugim w kraju - po remoncie kina Femina w Warszawie - przykładem zrealizowanej z tak dużym rozmachem przebudowy starego kina w minipleks, a jego uroczyste otwarcie odbyło się 6 marca 1997 roku 26.03.1997 roku nastąpiło połączenie Spółek C.F. "HELIOS 2000" Sp. z o.o. i "HELIOS" Sp. z o.o. w wyniku czego powstała nowa firma Centrum Filmowe "HELIOS" Sp. z o.o., która przejęła pod zarząd kina należące do swoich poprzedników prawnych.

Rok 1998 był przełomowym dla Spółki. Centrum Filmowe "Helios", jako pierwsza firma w Łodzi uzyskała dofinansowanie kapitałowe poprzez pozyskanie inwestora zewnętrznego - Regionalnych Funduszy Inwestycyjnych. Instytucja ta, bazując na środkach finansowych Unii Europejskiej, funduszy PHARE i STRUDER, miała za zadanie poprzez obejmowanie mniejszościowych pakietów akcji w spółkach dysponujących interesującymi projektami rozwojowymi, umożliwiać ich realizację. Program ten umożliwił Spółce kompleksową wymianę sprzętu i wyposażenia w kinach dotychczas nie unowocześnionych, przebudowę kina Bałtyk wraz z dobudową drugiej sali kinowej oraz otwarcie nowego, dwusalowego kina Apollo w Kaliszu.

Efektem wymienionych powyżej działań inwestycyjno-remontowych było uzyskanie oczywistej różnicy w standardzie kin pomiędzy siecią C.F. "HELIOS" , a innymi kinami łódzkimi i poza łódzkimi. Firma jednocześnie zrezygnowała z prowadzenia sześciu kin, które oceniła jako nie perspektywiczne i nierokujące nadziei na zwrot kosztów potencjalnej modernizacji.

21.05.98 roku nastąpiło przekształcenie firmy ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

W połowie 2000r. Spółka pozyskała nowych akcjonariuszy w postaci dwóch funduszy inwestycyjnych: Nova Polonia Private Equity Fund i holenderskiego funduszu FMO i tym uzyskała znaczne dofinansowanie, które pozwoliło na rozpoczęcie realizacji planów rozwojowych Spółki polegających na budowie nowych obiektów kinowych.

W styczniu 2002r. otwarty został pierwszy nowy obiekt - dziewięciosalowe kino Helios we Wrocławiu.

W lipcu 2002 otwarty został następny obiekt - czterosalowe kino HELIOS w Rzeszowie.

W maju 2003 otworzyliśmy kolejne czterosalowe kino w Szczecinie.

Helios prowadząc sieć kin zarządza obecnie bezpośrednio jedenastoma kinami zlokalizowanymi: w Łodzi, Wrocławiu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Kaliszu, Włocławku, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach. Od wielu lat ściśle współpracuje z największymi dystrybutorami filmów takimi jak: Syrena Entertainment Group, UIP, ITI, Warner Bros., czy Vision. Biorąc pod uwagę ilość zarządzanych kin oraz teren obsługiwany przez dział dystrybucji Helios jest jedną z największych prywatnych firm kinowych w Polsce. Przeprowadzone w ostatnich latach liczne inwestycje zapewniły kinom wchodzącym w skład jej sieci pozycję najnowocześniejszych obiektów kinowych w kraju, dorównujących swoim standardem najlepszym kinom europejskim.

27 grudnia 2003r. C.F. Helios S.A. otworzyło nowy dziewięciosalowy obiekt w najwyższym budynku Katowic - Uni CentrumCytryna


Cytryna to miejsce przyjazne Widzom, pełne pomysłów na zabawę i atrakcje. Zapewniające - oprócz projekcji - pomysły na ciekawe, często niestandardowe formy spędzania wolnego czasu i rozwijanie filmowych pasji.
Jesteśmy jedynym w Polsce kinem 24-godzinnym, niezależną przestrzenią, będącą ośrodkiem zetknięcia środowisk artystycznych Łodzi, miejscem o oryginalnym wizerunku, oferującym naszym Widzom interesujący, odpowiadający ich oczekiwaniom repertuar.
Istniejemy i rozwijamy się dzięki energii, którą dostajemy od Was, i którą możemy się też Wam przekazywać. Właśnie dlatego organizujemy specjalne projekcje na życzenie. Wasze życzenie!
Kilkuletnia działalność zaowocowała realizacją wielu imprez. Kontynuując najlepsze tradycje planujemy w najbliższym czasie szereg wydarzeń kulturalnych: wystaw fotografii i malarstwa, koncertów, pokazów mody, projektów typu live act, bazujących na korespondencji sztuk plastycznych, kinematografii i muzyki.
Naszym zdaniem główną zaletą kina jako takiego jest fakt, iż oglądanie filmów w dobrym towarzystwie przenosi ich odbiór w nową jakość. Chodzi tu głównie o szczególną więź emocjonalną, która zbliża Widzów, przenosząc się często poza salę kinową. Nie przypadkiem kino w dalszym ciągu pozostaje jednym z najbardziej ulubionych miejsc na romantyczne randki, przyjacielskie spotkania. Nasze marzenia są proste: po pierwsze chcemy, żeby Państwo wybierali się do kina, po drugie żeby Państwo wybierali tylko dobre filmy, po trzecie, żeby całość odbywała się w atmosferze wspólnej zabawy. I z tego powodu naszym znakiem firmowym jest cytryna - owoc bardzo lubiany i smaczny, lecz tylko w kompozycji z inną nutą - podobnie dobre kino ujawnia swój prawdziwy smak dopiero w odpowiedniej, cytrynowej oczywiście, atmosferze. Przejawia się ona poprzez wnętrze kina, wystrój kawiarni, jak i rabaty cenowe: kupując bilety można otrzymać zniżkę za okazanie cytryny i za każdy żółty element stroju.

więcej informacji:
kino cytryna


Silver Screen


Najnowocześniejsze systemy projekcji obrazu i emisji dźwięku. Wygodne fotele i klimatyzowane sale.
Jeśli masz duże oczekiwania, z pewnością jest to coś dla Ciebie. Przeżyj internetowy zawrót głowy. Poczuj, czym jest orgia smaków. Sprawdź, na czym polega magia współczesnego kina. To, co kojarzy się z nowoczesną rozrywką znajdziesz w Silver Screen.
Silver Screen to również niezwykle starannie zaprojektowana przestrzeń. Stylowe wnętrza i nowoczesna koncepcja architektoniczna odpowiadają duchowi nowego stulecia.

Silver Screen w Łodzi zostało otwarte dla publiczności 19 stycznia, 2001.
Znajduje się ono przy ulicy Pilsudskigo 5, jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście.

więcej informacji:
www.silverscreen.com.pl
 
stopka