Księży Młyn


ul. Księży Młyn , 90-345 Łódź

Teren ten został zagospodarowany przez dwie rodziny fabrykanckie: Scheiblerów i Grohmannów. Karol Wilchelm Scheibler zdobył fortunę w czasie tzw. „Głodu bawełnianego”, spowodowanego przez wojnę secesyjnš w USA. Umiejętnie przewidujšc tš sytuację, zgromadził zapasy surowca, a za uzyskane w ten sposób dochody zakupił Księży Młyn. Pod koniec XIX wieku jego zakłady zajmowały 1/7 obszaru miasta i należały do największych w Europie. Większość budynków zaprojektował najsłynniejszy budowniczy miasta Hilary Majewski, autor projektów 546 łódzkich budowli. Na terenie Księżego Młyna znajdujš się dwa unikalne zespoły fabrykancko -rezydencjalne.
 
stopka