Turystyka konna


Przez powiat wieruszowski przebiega osiem konnych szlaków turystycznych o łącznej długości 125 km. Wszystkie oznakowane są kolorem pomarańczowym. Szlak nr 1 "Głaz" tworzy cztery pętle: Wokół Domu Wczasów Dziecięcych, wschodnią, północną, południową.
Szlak nr 2 "Wokół Tybli" tworzą dwie pętle: mała i duża. "Wokół Mieleszyna" to szlak nr 3, na który składają się pętla zachodnia i wschodnia. Nr 4 to szlak "Wokół Chrościna" z pętlą zachodnią i południową. Natomiast szlak "Czastary" przebiega przez Szklarki Przywory do Czastar. Kolejne szlaki to "Lututów", "Wokół Brzezin" oraz "Wokół Sokolnik". W każdej z mijanych miejscowości czekają na turystów atrakcje krajoznawcze.

więcej informacji:
www.agroturystyka-wieruszow.pl
 
stopka