Aktualności:


      W imieniu organizacji Koła Naukowego Zarządzania

Produkcją i Konsultingu oraz SIFE - POLITECHNIKA ŁÓDZKA

działających na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki

Łódzkiej mam zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową,

która odbędzie się w dniu 10 marca 2005 roku na wydziale

Organizacji i Zarządzania w godz. 10-15. w sali lustrzanej

OZ-1.